Cilji

Naš cilj je povezati ustvarjalce multimedijskih vsebin z uporabniki. Ponuditi želimo celovite rešitve, ki ustvarjalcem širijo obzorja ustvarjalnosti, uporabnikom pa postavljajo nova merila uporabnosti. Strateški cilj je uresničenje nadpovprečnih rezultatov. Na svojem področju tesno sodelujemo z zunanjimi sodelavci in različnimi institucijami. Naša vodilna načela poslovanja so zadovoljni poslovni partnerji, zaposleni in lastniki skupine Intelli.park.