Poslanstvo

Svet je majhen. Globalni trg poganja vsa kolesa. Še naprej bomo ohranjali cenovno konkurenčnost naših proizvodov, sistemov in storitev ter svojim kupcem zagotavljali najvišjo kakovost. Prepričani smo, da uspešna pot doma vodi tudi na tuje trge. Ustanovitelji smo sprejeli poslovnik kakovosti poslovne skupine. Naše poslanstvo sta stalno izboljševanje konkurenčnih sposobnosti in nadgradnja kakovosti storitev.