Reportažno vozilo RA Ljubljana

Novo reportažno vozilo za potrebe glasbene produkcije RTV SLO je vrhunski rezultat premišljenega načrtovanja in sistemske integracije. Pripravili smo celoten projekt, poskrbeli za ergonomsko ureditev in akustično obdelavo notranjosti, dobavili vse sestavne dele, montirali, povezali in preizkusili naprave in cel sistem. Vozilo je Radio Ljubljana namenil produkciji glasbenih vsebin, predvsem klasične in zborovske glasbe, poleg tega pa še za javne radijske oddaje, prenose proslav in drugih prireditev.